| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | 
گزارش هجدهمین همایش ملی مشاوره با عنوان مشاوره و حوزه سلامت که در تاریخ13 اسفند 1397 دردانشکده روان شناسی  دانشگاه تهران برگزار شد.

این همایش شامل سخنرانی رئیس دانشکده  روانشناسی دانشگاه  تهران و نائب رئیس انجمن ترویج علم ، ریئس انجمن مشاوره ایران ، دبیر علمی همایش  و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش ، مدیرکل های قوه  قضاییه ، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی و بهزیستی حول اهمیت حرفه  مشاروه در سلامت اجتماعی و فردی بود در ادامه سه نشست (پنل) و در نهایت بررسی  و تحلیل یک زوج توسط خانم رزا خورشیدی (متخصص زوج درمانی عاطفه مدار (EFT) در ماساچوست آمریکا) با استفاده از رویکرد EFT بود.همایش با تلاوت قرآن شروع شد و در ادامه از اساتید و مسیولین خواسته شد صحبت هایی را ارایه دهند:
دکتر حجازی (ریاست دانشکده روان شناسی تهران و نائب ریس انجمن ترویج علم )
صحبتشان را با توضیحاتی در مورد عنوان همایش(مشاوره و حوزه سلامت) شروع کردند و بعد نیز درباره نقش مشاور در سلامت زیستن افراد، نقش مشاور در پیشگیری از آسیب های روانی (که بسیار مهم می دانستند)، اهمیت نقش مشاور مدرسه ، مشاور خانواده و مشاوره شغلی در جامعه ، تاکید بر نقش تحصیلی مدارس  در هدایت تحصیلی و سلامت روان و ارتقا تاب آوری و نیز نقش خانواده در تحکیم خانواده اظهاراتی داشتند. ایشان در پایان در مورد این موضوع که اگر مشاوره غیر تخصصی و توسط افراد غیر متخصص انجام شود بسیار آسیب زا خواهد بود صحبت کردند.

دکتر اسمعیلی (رئیس انجمن مشاوره ایران )
صحبتشان را با توضیحاتی در مورد نقش مشاوره مدرسه در تربیت انسان ها و نیز اهمیت این سازمان (آموزش و پرورش ) در انسان سازی آغاز کردند سپس ضمن تقدیر از زحمات بنیانگذاران انجمن مشاوره ایران اشاره ای کوتاه به فعالیتهای  انجمن مشاوره ایران از سال 1394 تا کنون داشتند ایشان عنوان کردند :  ازسیاستهای دوره نهم توسعه انجمن از تهران به استانها بوده است در جهت دیده شدن  فعالیتهای مشاروه ای دیگر همکاران در سراسر کشور و با دعوت از ایشان از استانهای مختلف جهت حضور در هیات مدیره و  درگیر شدن بیشتر این عزیزان با روند فعالیتهای مشاوره ای در کشور که ثمره آن حضور پنج استان در هیئت مدیره دور نهم بود و اکنون بیش از 15 شعبه در استانهای مختلف زیر نظر انجمن مرکزی  فعالیت دارند ، هدف دوم جوان سازی هیئت مدیره بود تا امانت  بنیانگذاران انجمن مشاروه را جوان‌ترها محافظت کنند لذا این پرچم بر شانه جوان‌ترها قرار گرفت. امروز پیشگامان تماشاچیان شاگردان خود هستند و به عملکردشان نمره می دهند ، گام بعدی ما بازسازی انجمن بود و رفع مسائل و رساندن آن به گرید A.،  بزرگترین مشکلی که انجمن در این دوره باید با آن رویارو می شد چالش حذف مقطع کارشناسی مشاوره بود که درد مشترک همه ی مشاروان بود و به لطف خدا و با  همراهی همه ی عزیزان در سراسر ایران  موفق شدیم مسولین محترم را متقاعد کنیم که رشته مشاوره رشته ای مستقل است و مقطع کارشناسی رشته مشاوره باید برگردد و در سال 1396علاوه بر برگشت مقطع  کارشناسی کارگروه مستقل مشاوره هم در شورای تحول تاسیس شد. در دوره دهم تلاش کردیم سازمانهای اجرایی مثل اموزش و پرورش که با مجموعه مردم در تماس مستقیم هستند وارد انجمن علمی مشاروه شوند و اگر امکان داشت مایل بودیم از تمام سازمانهای اجرایی مثل قوه قضاییه ، نیروی انتظامی ، بهزیستی نمایندگانی در انجمن علمی مشاوره داشته باشیم اینک ما تلاش می کنیم نهادهای اجرایی و مجموعه علمی در کنار هم به اهداف مشترک خود نایل شوند تا برنامه ریزی ها و فعالیتها از کارایی بهتر و موثرتری داشته باشند و البته تعامل بین نهادهای اجرای بسیار تاثیر گذارتر است و حتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی اگر می خواهد با چالشهای کمتری روبه رو باشد باید تلاش کند که اموزش و پرورش ما بیش از پیش قوی باشد زیرا که آموزش و پرورش امروز خط مقدم مبارزه با برده سازی انسان ها بواسطه کمپانی های اقتصادی است. در نهایت حاضران در سالن به احترام ایران اسلامی به پا خواستند تا به این طریق هم پیمانی خود را برای پیشبرد اهداف والای آن نشان دهند.

 

دکتر زارع بهرام آبادی(دبیر علمی همایش)
 ایشان سابقه ی تاریخی حوزه مشاوره را از دهه های 40 تا 90 بررسی کردند . ایشان دهه ی 60-40 را دوره ا ستقرار مشاوره و دهه ی  80-60 را دوره ی تحکیم و توسعه رشته مشاوره و دهه ی 80-90 را دوره توسعه وپیشرفت رشته مشاوره (بالاخص توسعه رشته مشاوره در اکثر دانشگاه ها) و دهه ی90 را ، دهه ی کنش گری اجتماعی حوزه مشاوره می دانستند .
 
دکتر علیرضا کاظمی(معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش)
صحبتشان را با اهمیت و ضرورت حوزه مشاوره برای کمک به خانواده ها در تعلیم و تربیت فرزندانشان شروع کردند.ایشان ادامه دادند که آسیب های اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه خانواده ،مدرسه و جامعه می باشد و امروز اولویت اول حوزه آموزش و پرورش است که با همکاری حوزه مشاوره و فعالیت های مشاوره ای کمک بزرگی را به سلامت روان دانش آموزان می کنند که در این زمینه به کمک صاحب نظران در رشته مشاوره نیازمند هستند.
چند کار اساسی آموزش و پرورش در بحث مشاوره :
1)سلامت روان و غربال گری دانش آموزان  2)استفاده طرح نماد به عنوان طرح ملی و ارزشمند که از برخی آسیب های جدی پیشگیری می کند     3)توامند سازی مربیان و شناخت متربی    4)استفاده از طرح همیار مشاور      5)طرح هدایت تحصیلی
دکتر مسعود شکوهی (مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش)
ایشان با تاکید بر طرح نماد به عنوان طرحی جامع و ارزشمند که به کاهش دادن بخش عمده ای از آسیب های اجتماعی کمک خواهد کرد و در اجرای این طرح دستگاه های مختلفی نیز با هم همکاری می کنند .در ادامه ایشان درباره غربال گری دانش آموزان با استفاده از آزمون های توانایی و رغبت و نیزسوق دادن دانش آموزان در رشته مورد علاقه شان  صحبت کردند
 
دکتر علی محمد زنگانه(مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم)
ایشان با تا کید بر طرح نماد به عنوان طرحی برای پیشگیری رشد مدار در جهت کنترل آسیب های اجتماعی  که با همکاری متخصصان حوزه روان شناسی و مشاوره و علوم تربیتی و نیز سایر علوم ایجاد شد و مزایای زیادی داشت از جمله:
1)نظام آموزش ارتقایی در راستای کنترل آسیب ها     
2)شناسایی افراد در معرض خطر و پر خطر وارایه ی آموزش های لازم به این افرادکه از آسیب به آن ها جلوگیری شود
تلاش برای داشتن نظام مراقبتی جامع که از پیشگیری رشد مدار مدرسه محور آغاز کنیم  و بعد به پیشگیری رشد مدار خانواده محور و بعد نیز به پیشگیری رشد مدار جامعه محور برسیم که سیکل این برنامه از بررسی آسیب ها و طراحی و اجرای آزمایشی  و بعد برنامه ریزی به دانشگاه تهران سپرده شد و تمهیداتی برای اجرای پروژه اندیشه شد.
 
دکتر ساوری(مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ی قضاییه)
گزارش هایی در مورد نرخ رشد جمعیت و نیز نرخ رشد جرم در جهان بیان کردند و در ادامه 4 عنوان اصلی در پرونده های اتهام را برسی کردند که شامل ضرب و جرح عمدی ،توهین ،تخریب،تهدید می باشد که ریشه در خشونت و عدم کنترل خشم دارند که باعث کاهش کارکرد عمومی می شود .در بحث بررسی خشونت به 2 بحث می رسیم:
1)بحث قضایی        
2)بحث پیشگیری
و در بحث پیشگیری ، دستگاه های مختلفی نقش دارند که باید با همکاری یکدیگر از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنند.


پنل اول ( موضوع مشاوره ،پیشگیری و سلامت اجتماعی)
اعضای پنل:
دکتر زارع بهرام آبادی(رییس پنل)، دکتر زنگانه،دکتر شکوهی،دکتر حمیدی فر(معاون اجرایی معاونت اجرایی ناجا)، دکتر بهمن صدیق (سرپرست معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور)، دکتر مریم زینالی(رییس مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات سازمان بودجه کشور)، دکتر یاسر مدنی(عضو هیت علمی دانشگاه تهران)
 
دکتر زارع بهرام آبادی:
ایشان ویژگی های سلامت اجتماعی را بیان کردند از جمله :پذیرش اجتماعی بالا، سهم داشتن در اجتماع، تاب آوری بالا، با انگیزه بودن، داشتن حمایت اجتماعی و....
که برای داشتن سلامت اجتماعی نیازمند آموزش و قابلیت های اجتماعی و شناختی و .. هستند که بخشی از آن مربوط به خانواده، مدرسه واجتماع (بهزیستی، آموزش و پرورش، قوه قضایی و.. ) می باشد.
 
دکتر حمیدی فر
ایشان با بیان اینکه مشاور نقش بسیار مهمی در اختلافات خانوادگی و نیز در نزاع ها دارد به گونه ای که  70 درصد از آسیب های خانوادگی و نزاع ها با مداخله ی حرفه ای مشاور به مصالحه می انجامد و نیز  یک سوم از قتل ها در نزاع های خانوادگی با مداخله ی حرفه ای مشاور کاهش پیدا کرده است و حدود 44 مرکز (تحت نظر نیروی انتظامی) در استان های مختلف خدماتی را به صورت رایگان برای پیشگیری از اقدامات انتظامی در خصوص برخی افراد ارایه می دهند.
 
دکتر  علی محمد زنگانه
ایشان با بیان:ارایه خدمات مشاوره به زوجین پیش از طلاق،ارجاع دادن کلیه پرونده های طلاق به مشاورین متخصص،اجرای دادگاه های اطفال و نوجوان باید درحضور مشاور باشد و اجرای دادگاه اطفال بدون حضور مشاور مشروعیت ندارد و حضور مشاور در کنار قضاوت باعث شده ظرفیت های بسیاری برای به حداقل رساندن کیفرها و به حداکثر رساندن انفاق ها ایجاد شود. از دیگر خدمات این حوزه :1) ایجاد 140 مرکز ملاقات برای ملاقات فرزندان طلاق
2)بررسی جرایم حوزه طلاق از اول در دادگاه صورت گبرد    و....
 
دکتر بهمن صدیق
 ایشان به نقش  مهم سازمان های NGO  به عنوان سازمان های تخصصی غیر دولتی  درراستای توسعه ی سلامت اجتماعی  اشاره  کردند و نیز از تحقق یافتن برنامه ی توسعه سلامت اجتماعی درراستای کاهش آسیبهای اجتماعی  تا  25 درصد اشاره  کردند .
 
دکترمریم زینالی
ایشان سخنان خود را با  توضیحاتی درباره ی نقش دولت الکترونیک در کاهش آسیب های اجتماعی  آغاز کردند و نیز  به ارزشمندی سامانه ی نماد  به عنوان یک سامانه ی یکپارچه  که در اختیار معلمان ،خانواده ها ،پزشکان و... قرار می گیرد و به عنوان  یک ابزاری کمکی برای مراقبت و نظارت دانش آموزان از مدرسه تا خانواده می باشد اشاراتی داشتند .
 
دکتر مسعود شکوهی
ایشان با تاکید بر اهمیت و ضرورت سامانه ی نماد به عنوان کار بسیار بزرگی در آموزش و پرورش که باعت توسعه ی سلامت اجتماعی شده است که در این زمینه کتاب و محتوا تهیه شده که 24 مهارت مختلف  در آن آموزش داده شده است و به مدرسین آموزش داده شده  و کارگاه های بسیاری در این زمینه برپا شده است.
 
دکتر یاسر مدنی
ایشان مشاوران را عاملی برای تغییر رفتار، احساس و افکار مراجعین بیان کردند و برکار آمدی مشاور برای خدمت بهتر به جامعه تاکید کردند.

 
پنل دوم(بررسی مقالات)
اعضا: دکتر اصلانی(عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر کشاورز (عضو هیت علمی داشگاه تهران)، دکتر عباس پور (عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
در این پنل، مقالاتی را که در بخش داوری توسط کمیته ی علمی جهت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفته بود ارایه کردند. اولین مقاله توسط آقای دکتر خاکپور (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن ) ارایه شد که ایشان به سوالاتی که توسط آقای دکتر کشاورز که به عنوان داور در این پنل حضور داشتند پاسخ دادند و دومین مقاله توسط خانم دکتر کاظمیان(عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) ارایه شد که بعد از ارایه ی مقاله ایشان به سوالات آقای دکتر  عباس پور که به عنوان داور در این پنل حضور داشتند ، پاسخ دادند
 
پنل سوم(مشاوره خانواده ،مدرسه ،سلامت)
اعضای پنل :دکتر موسوی(نایب رییس انجمن مشاوره)، دکتر امان الهی (عضو هیت علمی شهید چمران)، دکتر صافی(مشاور وزیر آموزش و پرورش)
 
دکتر رقیه موسوی:
ایشان با بیان حیطه های گسترده ای از فعالیت های مشاور مدرسه که باعث رشد شناختی ، رشد عاطفی و رشد ارتباطی دانش آموزان می شود و موارد مشاوره با دانش آموزان در زمینه هایی از جمله تمرکز، توجه، هوش هیجانی، نحوه ی صحیح ابراز وجود و... پیگیری مشکلات دانش آموزان برای درمان به موقع و نیز تلاش برای کسب هویت ملی و دینی و جنسی مناسب در دانش آموزان.
 
دکتر احمد صافی:
ایشان در مورد رابطه ی پدر و مادر بر سلامت روان دانش آموزان صحبت کردند و بر صحبت های دکتر اسماعیلی در مورد هزینه های بیمه تاکید کردند.
 
دکتر عباس امان الهی
ایشان  تاکید کردند به جای پیگیری اختلالات در دانش آموزان بهتر است به دنبال رشد دانش آموزان باشیم و بعد از پیشگیری به دنبال اصلاح موارد باشیم که بسیاری از آن ها ریشه در کودکی دارد .
در انتهای پنل بیانیه ی انجمن مشاور ایران توسط دکتر زارع بهرام ابادی (دبیر علمی همایش ) خوانده شد.
 
سپس خانم رزا خورشیدی(مهمان ویژه ی همایش  که از آمریکا دعوت شده بودن) به عنوان اولین متخصص ایرانی حدود 90 دقیقه سخنرانی در زمینه ی EFT،  ارایه دادند و سپس برای اولین  بار در این همایش حاضرین شاهد یک جلسه درمان رویکردEFT واقعی با حضور زوج با حفظ مسایل امنیتی به صورت زنده بودند و به خاطر این فرصت که به شرکت کنندگان همایش داده شده بود از انجمن مشاروه ایران که برگزار کننده این همایش بود تشکر کردند. که فرصت یادگیری علاوه برآگاهی از دیدگاه مسئولین اجرایی کشور در این همایش فراهم شده بود .
تهیه  : نوشین تقدیسی
تنظیم : سمیه  فکریان 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association

Designed & Developed by : Yektaweb