| تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 
تفاهم نامه همکاری علمی نشریه جامعه المصطفی العالمیه (IMJPL) به زبان انگلیسی با انجمن علمی مشاوره ایران در راستای فعالیت های علمی مشترک، در ۱۴ بند، ۴ تبصره و ۳ صفحه به تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ منعقد شد و از تاریخ تصویب، به مدت ۲ سال اعتبار دارد و در صورت تمایل طرفین، به طور سالانه تمدید خواهد شد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association