| تاریخ ارسال: 1402/3/2 | 
مورخ دوشنبه یک خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ دومین جلسه کمیته خانواده انجمن مشاوره ایران با حضور دکتر موسوی و ۱۵ نفر از اعضای کمیته خانوداه در فضای اسکای روم برگزار شد. در این جلسه اعضا پیشنهادات خود درارتباط با موضوع هایی که ضرورت دارد انجمن در آن زمینه ها نشست و سخنرانی برگزار نماید مطرح کردند و ۳ پیشنهاد بررسی شد: برگزاری سخنرانی با عنوان خانواده سالم زیر نظر گروه مشاوره دانشگاه لرستان، برگزاری سلسله نشست های تخصصی درارتباط با نقش و تاثیرگذاری گفتمان مشاوران در اتاق درمان و همچنین پیشنهاد شد برای مخاطبین عام هدف گذاری شود و موضوعی مهارتی انتخاب و در آن موضوع تمام اعضای کمیته خانواده به صورت یک حرکت جهادی درمنطقه ای که ساکن هستند مهارت تصویب شده را آموزش دهند. هر سه پیشنهاد مثبت ارزیابی شد و مصوب شد که در گروه ایتا بیشتر درمورد ان بحث شود و به صورت عملیاتی تر مطرح شود و تاریخ اجرایی شدن ان مشخص شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association