اطلاعیه مربوط به تمدید عضویت اعضای پیوسته برای انتخابات انجمن


انجمن مشاوره ایران به اطلاع می رساند با توجه به اینکه مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن در آذر ماه سال جاری برگزار می شود، برای شرکت در مجمع و مجوز رای دادن در انتخابات، هرچه سریع تر نسبت به تمدید کارت عضویت خود اقدام کنند.
 دبیر خانه انجمن مشاوره ایران


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association