ارسال مقاله - شروع مراحل

کاربر گرامی لطفا توجه فرمایید:
 

  • فرمت مقاله ارسالی حتما برابر با فرمت مورد تایید فصلنامه باشد (فونت، منابع و زیرنویس). مقالاتی که فرمت مورد نظر را رعایت نکرده باشند بدون انجام مراحل داوری رد خواهند شد.
  • دقت فرمایید مرحله ارسال مقاله در صورت پرداخت هزینه پذیرش تکمیل می شود. لینک پرداخت هزینه بلافاصله بعد از اتمام مرحله ارسال مقاله برای شما ایمیل خواهد شد.


  شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
  • پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
  • دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
  • پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
  • بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
  • تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
 

برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research