فرمت مجله

 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 

وظایف نویسندگان

 • نویسندگان مقاله های پژوهشی باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده با یک بیان علمی خوب اهمیت آن را نیز ارایه دهند.
 • مقاله باید جزئیات کافی و مرجع داشته باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیرقابل قبول می باشد.
 • ارایه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارایه مقاله های منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریه ها خلاف قوانین است.
 • مقاله های ارایه شده توسط نویسنده/گان می بایست حاصل و نتیجه پژوهش و تحقیق خود آنها بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد باید با ذکر منبع در مقاله صورت گیرد.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.
 • نویسنده مسئول باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تأیید آنها رسیده است و برای ارایه آن به نشریه برای انتشار موافقت دارند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

شرایط پذیرش مقالات

 1. محتوای مقاله و عنوان مقاله با اهداف این نشریه متناسب باشد.
 2. مقاله باید جنبه ی علمی و پژوهشی داشته باشد.
 3. مقاله حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
 4. قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و بین المللی یا مجموعه ی مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور هم زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
 5. فایل به همراه فرم تکمیل شده اصالت مقاله (تعهدنامه) باید به سایت نشریه ارسال شود. فایل ورد بی نام و فایل ورد با نام در محل خود آپلود شود (فایل اصالت مقاله را از سایت نشریه می توان دریافت نمود.)
 
تذکرات:
 • در زمان  ارسال  مقاله در سایت  مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) بایت هزینه های سامانه و غیره دریافت میگردد. بعد از پرداخت  انلاین، مقاله در مرحله بررسی قرار میگیرد. بعداز ارسال  به  هیت تحریریه  در صورت تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر، مقاله جهت داوری به حداقل ۳ داور ارسال میشود بعد از انجام داوری و اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده، مقاله ویرایش شده مجدد در سایت بارگذاری میشود در این مرحله هم نیاز است نویسنده فایل با نام نویسندگان ویرایش شده و فایل بدون نام نویسندگان مقاله اصلاح شده را در سامانه بارگذاری نماید توجه  شود که فایلی که  در قسمت پیوست به  اشتباه توسط بعضی از نویسندگان بارگذاری میشود قابلیت انتقال به مرحله بعد را ندارد  لذا توجه شود که فایل مقاله در قسمت ویرایش آپلود شود  با توجه به اینکه این مجله توسط هیچ سازمان دولتی حمایت مالی نمی شود تمام هزینه های مربوط به دریافت تا چاپ مقاله برعهده نویسنده می باشد و  مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت هزینه های انتشار طبق  اخرین مصوبه هیات مدیره دریافت میگردد.
 • در هر یک از مراحل چهارگانه ی بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال همزمان مقاله ی مذکور به سایر نشریات، سمینارها و کنفرانس‌ها برای هیئت تحریریه محرز شود، مقاله ارسالی بایگانی شده و در صورتی که نامه ی تأیید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به صورت مکتوب به گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد شد. بنابراین در چنین مواردی امکان بررسی سایر مقالات از سوی نویسندگان مذکور در این نشریه کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.
 • باتوجه به سیاست های هیئت تحریریه، نشریه از بررسی و انتشار مقاله‌های ترجمه شده معذور است.
 • لطفاً قبل از ارایه یا ارسال مقاله، از همکاران خود بخواهید مقاله‌تان‌ را بادقت مطالعه کنند.بعد از ارسال مقاله در سایت و انجام اصلاحات مد نظر داوران از اعمال تغییرات در ترتیب نویسندگان و یا نام  نویسندگان  سمت و غیره معذور می باشیم. بعد از انتشار مقاله در سامانه هیچ گونه ویرایشی صورت نمی پذیرد.

رعایت دقیق نکات زیر، یکی از شرایط پذیرش اولیه مقاله از سوی این مجله می‌باشد

 1. ‌تمام صفحات مقاله به صورت متوالی شماره گذاری شده و در سایت نشریه بارگذاری شود.
 2. مقاله‌ی ارسالی با استفاده از نرم‌افزار Word، طبق قالب زیر (نحوه تنظیم و صفحه‌آرایی مقاله) آماده شده و حداکثر تعداد کلمات برای مقالات  کمی ۷۵۰۰ و برای مقالات کیفی ۸۵۰۰ میباشد   چکیده فارسی و لاتین،کلمات مندرج در جداول و منابع پایانی در شمارش تعداد کلمات کل مقاله محسوب می شود عدم  رعایت تعداد کلمات باعث رد مقاله در مرحله بررسی میشود.
 3. Paper Size: A۴
 4. Pagesetup به ترتیب Top: ۵.۵- Bottom: ۴.۵ - Left: ۴ - Right: ۴ و نیز در قسمت Layout اندازه Header: ۴.۵ و Footer: ۴.۵ باید باشد.
 5. ترتیب نوشتاری اسامی نویسندگان مقاله بر عهده صاحبان مقاله بوده و ضروری است شخص عهده‌دار مکاتبات(نویسنده مسئول) مشخص شده و قید رایانامه دانشگاهی (ایمیل آکادمیک) ایشان ضروری است.
  • توجه : مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد یا رساله دکتری نام  دانشجوی نویسنده به عنوان نویسنده اول و استاد راهنما نویسنده دوم و  نویسنده مسئول ذکر شود و استاد مشاور نویسنده سوم. نویسنده مسئول در مقالات مستخرج از پایان نامه و یا مرتبط با کلاس درسی لزوما استاد راهنما خواهد بود و به صورت پانویس ذکر شود که مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد  یا  رساله دکتری میباشد.
 6. در تنظیم فرمت افیلییشن موارد ذیل رعایت شود:
  • اسامی نویسندگان مقاله خط پایین عنوان مقاله به ترتیب نوشته و افلیکیشن هر نویسنده زیر نام نویسنده نوشته شود. (نویسنده مسئول در پرانتز ۱-(نویسنده مسئول)، مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، سازمان وابسته، آدرس پست الکترونیک. همچنین درمورد سایر همکاران مقاله فرمت بالا رعایت شود: مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، سازمان وابسته - توجه داشته باشید در چکیده لاتین هم دقیقا این فرمت افلیکیشن رعایت شود.)
  • مسولیت نوشتن اسامی، سمت و ایمیل نویسندگان مقاله با نویسنده مسئول است و درصورتیکه آدرس ایمیل و یا سمت افراد ذکر نشده باشد و یا صحیح نباشد، نشریه مسئولیتی قبول نمیکند.
  • مسئولیت بارگذاری نام مولفین در سامانه با نویسنده مسئول است.
  • تکمیل کادر نام کشور نام سازمان نام دانشگاه به فارسی و لاتین اجباری است.
  • حتما تمام کادر های مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله با دقت تکمیل شود.
  • توجه داشته باشید مقاله به همین ترتیب بارگزاری شده در سایت نمایه میشود و قابل تغییر نیست لذا در زمان ارسال مقاله به اسامی نویسندگان و ترتیب اسامی دقت بفرمایید.
  • در مقالات مستخرج از پایان نامه حتما ذکر شود که مقاله مستخرج از پایان نامه است  و در مقطع ارشد با ۳ نویسنده، در پایان نامه های دکتری با  ۴ نویسنده چاپ می شود در این گونه  مقالات دانشجو نفر اول می باشد و استاد راهنما نفردوم و نویسنده  مسئول می باشد.
 7. چکیده فارسی و لاتین مقاله نباید بیش از۳۰۰-۲۵۰ کلمه باشد و بایستی در حوزه فرضیه و یافته‌های تحقیق ذکر شود. چکیده ساختار یافته بایستی شامل تیترهای فرعی هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری باشد. این تیترهای فرعی هم بایستی با قلم سایز ۱۱ بولد نوشته شوند توجه شود که تمام موارد ذکر شده مربوط به چکیده در چکیده لاتین هم باید رعایت شود چکیده لاتین دقیقا مطابق چکیده فارسی با تیتر بندی ذکر شده باشد و همان فرمت افلیکیشن فارسی در چکیده لاتین هم باید رعایت شود توجه داشته باشید اسامی نویسندگان و سمت ها به  ترتیب چکیده فارسی در چکیده لاتین ذکر شود.
 8. واژگان کلیدی مقاله پس از چکیده مقاله درج و در پنج الی هفت کلمه نوشته خواهد شد.
 9. نوع قلم و اندازه قلم در متن اصلی و لیست منابع  فارسی B Nazanin۱۲  و انگلیسی Times New Roman ۱۱
 10. جدول ها، شکل ها، نمودارها و تصاویر باید واضح و قابل چاپ بوده و در داخل مقاله بطور مشخص شماره‌گذاری شوند. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان نمودارها در زیر و به زبان‌های فارسی و انگلیسی که اندازه قلم عنوان جدول‌ها و نمودارها فارسی B Nazanin ۱۰  و انگلیسی Times New Roman ۸ بوده، نوشته خواهد شد. البته ارقام داخل جدول‌ها ارقام داخل جدول‌ها باید فارسی و همینطور به زبان انگلیسی نوشته شده و به جای ممیز در لاتین از نقطه استفاده شود.
 11. در مقاله از ذکر واژه های غیرفارسی(انگلیسی، عربی و ...) که برای آنها، برابر فارسی رسا و تصویب شده وجود دارد، خودداری شود. چنانچه معادل فارسی رسا و تصویب شده وجود نداشته باشد. باید به طور مشخص در متن مقاله و کنار واژه ی فارسی مورد استفاده، شماره‌گذاری شده و سپس در پاورقی واژه ی کامل انگلیسی با اندازه‌ و قلم(فارسی B‏ Nazanin  ۱۰  و انگلیسی Times New Roman ۸) ذکر شود. شماره‌های منابع پاورقی در هر صفحه، بایستی از شماره ی یک آغاز شده و حتماً از Reference Footnote استفاده شود. جدول مربوط به فونت در ذیل ارائه شده است.

  در انتهای مقاله و قبل از منابع تنظیم ۵ تیتر ذیل با توجه به شرایط مقاله خود تنظیم شود:
  • ملاحظات اخلاقی پژوهش: برای نمونه: تمامی شرکت¬کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خود را اعلام نمودند و اطمینان لازم در مورد محرمانگی اطلاعات به آنها داده شده است. 

  • سهم نویسندگان: برای نمونه :نویسنده مسئول تمامی مراحل فرایند پژوهشی را به تنهایی مدیریت نموده و مسئول نگارش مقاله است.

  • حمایت مالی: برای نمونه :این مقاله همسو با برنامه‌ی هسته‌ی پژوهشی نویسنده مسئول تحت‌عنوان «نقش میامجی رفتارهای دلبستگی در رابطه تعامل با خانواده های اصلی با کیفیت زناشویی و افسردگی» تحت حمایت مالی-معنوی جایی نبوده و نویسندگان هزنه های را تقبل نموده اند.

  • تعارض منافع: برای نمونه :یافته های این مطالعه هیچ گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. 

  • قدردانی: برای نمونه : از کلیه‌ی زنان و مردان متأهل شهر اهواز که با شرکت خود در پژوهش، به روند اجرای طرح کمک کردند، سپاسگزاری می شود.

 12. در منابع نویسی داخل متن به ترتیب ذیل عمل نمایید:
  • منابع فارسی که یک یا دو نویسنده  دارند داخل پرانتز نام خانوادگی نویسندگان به همراه  سال چاپ مانند  ( شفیع  ابادی و ناصری ،۱۳۷۸)
  • اگر بیش از دو نویسنده هستند در اولین بار داخل پرانتز نام  نویسندگان  تا  ۳نفر ذکر و همکاران اضافه  میشود بعد سال  چاپ برای دفعات دوم  به بعد نفر اول ذکر و همکاران ویرگول سال شمسی
  • در منابع فارسی ترجمه  شده لازم است داخل پرانتز نویسنده یا نویسندگان  اصلی ذکر شود ویرگول سال میلادی ویرگول نام خانوادگی مترجم ویرگول سال شمسی ترجمه
   توجه داشته باشید در صورتیکه  اسامی نویسندگان فارسی است ولی منبع لاتین و سال  چاپ میلادی است حتما  باید اسامی نویسندگان با وجود فارسی بودند زیر نویس شوند
 13. در فهرست منابع پایان مقاله:
  توجه شود که در پایان منابع دهی مقاله متن ذیل دقیقا باید نگارش شود (لطفا متن پایین را کپی فرمایید و تهای منابع در انتایپ شود):
   © ۲۰۲۱ Iran Counseling Association, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial ۴.۰ International (CC BY-NC ۴.۰ license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/۴.۰/)
 14. نحوه تنظیم منابع دهی پایانی:
  • ابتدا منابع فارسی براساس حروف الفبا شبیه به مثال (عنوان فصلنامه ایتالیک شود) 
   صالحی عمران، الف؛ هاشمی، س. و ایران نژاد، م. (۱۳۹۱). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی بر اساس مولفه های شادکامی. فصلنامه نواوری های آموزشی،۱۱(۴۴)، ۱۶۴ – ۱۴۱
   یانگ، ج؛ کلوسکو، ژ؛ ویشار، م. (۲۰۰۳). طرحواره درمانی، ترجمه: حمیدپور، حسن و اندوز، زهرا ۱۳۹۴، انتشارات ارجمند
  • و سپس منابع انگلیسی استفاده شده و ترجمه شده منابع فارسی به انگلیسی مابین منابع لاتین براساس حروف الفبا تنظیم و نوشته خواهد شد. توجه داشته باشید در منابع لاتین طبق فرمت A P A   منابع نگارش شود.
  • منابع فارسی و لاتین طبق حروف الفبا چیده شود و فقط نام فصلنامه ایتالیک شود جهت جدا سازی منابع از کلید tab  استفاده شود و با یک تو رفتگی منبع بعدی نوشته شود. شبیه به مثال ذیل:
            Almarzooqi, S., Chilcot, J., & McCracken, L. M. (۲۰۱۷). The role of psychological flexibility in migraine headache impact and depression. Journal of Contextual Behavioral Science, ۶(۲), ۲۳۹-۲۴۳. doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jcbs.۲۰۱۷.۰۴.۰۰۴
            Bajema, K. L., Oster, A. M., McGovern, O. L., Lindstrom, S., Stenger, M. R., Anderson, T. C., ... & Biggs, H. M. (۲۰۲۰). Persons evaluated for ۲۰۱۹ novel coronavirus—United States, January ۲۰۲۰. Morbidity and Mortality Weekly Report, ۶۹(۶), ۱۶۶.  
 15.  در منابع  که نویسنده  از منبع  اصلی ترجمه  نشده  استفاده  کرده است منابع لاتین  که یک یا دو نویسنده  دارند داخل پرانتز نام خانوادگی نویسندگان به همراه  سال چاپ اگر بیش از دو نفر هستند در اولین بار داخل پرانتز نام نویسندگان تا ۳ نفر ذکر و همکاران اضافه میشود بعد سال چاپ برای دفعات دوم  به بعد نفر اول ذکر و همکاران ویرگول سال  میلادی. دقت داشته باشید که تمام منابع لاتین نیاز به زیر نویس دارند و انچه در متن به عنوان نام نویسنده نوشته شده از نظر تلفظ با انچه پانویس شده  دقیقا هماهنگ باید باشد.جدول راهنمای اندازه و  قلم

موضوع

اندازه

فرمت

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

۱۵

Bold

B Nazanin

اسامی نویسندگان فارسی

۱۲

Bold

B compset

متن چکیده فارسی

۱۱

Normal

B Nazanin

تیترهای داخل متن

۱۴

Bold

B lotus

کلیدواژه

۱۲

Bold

B lotus

متن فارسی

۱۲

Normal

B Nazanin

متن لاتین ۱۱ Normal Times New Roman

سرصفحه

۱۰

Normal

B compset

پانویس فارسی

۱۰

Normal

B Nazanin

پانویس لاتین

۸

Normal

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌های فارسی

۱۰

Normal

B lotus

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌های لاتین ۸ Normal Times New Roman

منابع فارسی

۱۲

Normal

B Nazanin

منابع لاتین

۱۱

Normal

Times New Roman

 
راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین

چکیدههای انگلیسی

تیتر Abstract

۱۱ Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

۱۴ Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

۱۲  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

۱۱  نازک

Times New Roman


دفعات مشاهده: 545 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research