فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن مشاوره ایران که از آرزوهای دیرینه مشاوران دلسوز کشور بوده است با یاری خداوند متعال و همراهی عده ای از پیشکسوتان و عاشقان مشاوره در سال ۱۳۷۵ تاسیس گردید . مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ۹/۰۴/۱۳۷۸با دریافت شد اولین شماره مجله ی انجمن مشاوره  با نام تازه ها و پژوهشهای مشاوره در سال ۱۳۷۷ با مدیر مسئولی دکتر رحمت الله نورانی پور و سردبیری مرحوم دکتر باقرثنائی ذاکر کار خود را  اغاز کرد.
فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره
از تابستان ۱۳۹۰ عنوان مجله به عنوان فصلنامه پژوهشهای مشاوره تغییر نام داد

و  از سال ۱۳۹۴ با مدیر مسئولی دکتر رحمت الله  نورانی پور و سردبیری دکتر کیومرث فرحبخش به  صورت فصلی در حال انتشار می باشد .
هدف این مجله عمدتا آن است که در جهت به روز در آوردن اطلاعات تخصصی جامعه ی مشاوران و روان درمانگران کشور و منعکس کردن نظرات آنان و  نتایج تحقیقاتی که در زمینه مشاوره و خدمات درمانی به عمل می آید ،تلاش کند .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره:
http://irancounseling.ir/journal/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب