فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شما میتوانید از طریق مراجعه به سامانه فصلنامه به ادرس  Irancounseling.ir/journal

مقالات خود را ارسال و در صورتی که پرسشی در زمینه مقاله دارید میتوانید به  info@irancounseling.ir       ایمیل بزنید

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره:
http://irancounseling.ir/journal/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب