هیئت مدیره انجمن مشاوره در ادوار گذشته

معرفی موسسین و هیات مدیره های دوره  های اول تا  دهم  انجمن مشاوره ایران
انجمن مشاوره ایران ،یک انجمن علمی ،تخصصی ،پژوهشی و غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۷۵به تصویب کمیسیون
انجمن های علمی ایران رسید و به شماره ۸۸۴۲/۳۲ به ثبت رسید.


تاریخچه انجمن مشاوره ایران

 
ردیف اعضاء هیئت مدیره
۱ هئیت موسسان
انجمن مشاوره ایران
 
دکتر سید احمد احمدی- دکتر احمد اعتمادی- دکتر بهروز بیرشک – دکتر باقز ثنائی ذاکر- دکتر طیبه زندی پور- دکتر سیمین حسینیان- دکتر عبدالله شفیع آبادی- دکتر یوسفعلی عطاری- دکتر غلامرضا ناصری- دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر احمد اعتمادی
دوره رئیس
۲ دوره اول
۱۳۷۵
 
دکتر رحمت الله نورانی پور
دکتر رحمت الله نورانی پور- دکترباقر ثنائی ذاکر – دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر عبدالله شفیع آبادی –دکتر سید احمد احمدی – دکترسیمین حسینیان – دکتر بوسف علی عطاری-
۳ دوره دوم
۱۳۷۷
 
دکتر رحمت الله نورانی پور
دکتر رحمت الله نورانی پور- دکترباقر ثنائی ذاکر- دکتر اسماعیل مهدوی هرسینی- دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر سید احمد احمدی- دکتر پاشا شریفی- دکترسیمین حسینیان
۴ دوره سوم
۱۳۷۹
 
 
دکتر رحمت الله نورانی پور
دکترباقر ثنائی ذاکر- دکتر اسماعیل مهدوی- دکتر حسن پاشا شریفی- دکترسیمین حسینیان- دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر سید احمد احمدی-  دکتر رحمت الله نورانی پور
۵ دوره چهارم
۱۳۸۲
 
دکتر باقر ثنائی ذاکر
اقای سدمهدی حسینی- خانم فاطمه حقیقت جو- دکتر باقرثنائی ذاکر- اقای احمد صافی-اقای فرشاد بهاری- خانم نسترن ادیب راد- خانم بدرالسادات بهرامی
۶
 
 
 
 
دوره پنجم
۱۳۸۴
 
دکتر باقر ثنائی ذاکر
دکتر باقر ثنائی ذاکر-  دکتر شکوه نوابی نژاد- اقای علیرضا خوش اندام- - دکتر عبدالله شفیع آبادی- دکترسیمین حسینیان- دکتر سید مهدی حسینی- دکتر رحمت الله نورانی پور
۷ دوره ششم
۱۳۸۶
 
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر باقر ثنائی ذاکر- دکتر خدیجه ارین- دکتر سیمین حسینیان- دکتر نسترن ادیب راد- دکتر عبدالله شفیع آبادی- اقای سید مهدی حسینی
۸ دوره هفتم
۱۳۸۹
دکتر شکوه نوابی نژاد دکتر شکوه نوابی نژاد- دکتر معصومه اسمعیلی- دکتر خدیجه آرین- دکتر رحمت الله نورانی پور- دکتر علیرضا بوستانی پور- دکتر نرگس طالقانی- دکتر عزت الله فولادی
۹ دوره هشتم
۱۳۹۱
 
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر شکوه نوابی نژاد- خانم دکتر ارین- دکتر رحمت الله نورانی پور- دکتر فولادی- دکتر نرگس طالقانی- دکتر معصومه اسمعیلی- دکتر بوستانی پور-
۱۰ دوره نهم
(ایرانی شدن انجمن مشاوره ایران )
۱۳۹۳
 
 
دکتر معصومه اسمعیلی
دکتر عباس امان الهی (ازشهید چمران اهواز )، دکترعبد اله شفیع ابادی ،دکتر علی محمد نظری ،دکتر عزت اله فولادی ، ، دکتر ناصر یوسفی (از دانشگاه کردستان )،دکتر فاطمه سمیعی(از دانشگاه اصفهان )
۱۱ دوره دهم دکتر معصومه اسمعیلی دکتر عباس امان الهی (ازشهید چمران اهواز )،
دکتر معصومه اسمعیلی ،دکتر رقیه  موسوی ،
دکتر کیومرث فرحبخش ،دکتر مهدی زارع بهرام ابادی، دکتر محمد مصطفوی، دکتر داوود نوده یی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association