هیئت رئیسه جدید انجمن مشاوره ایران

 
رئیس انجمن
AWT IMAGE
دکتر معصومه اسمعیلی
نایب رئیسه انجمن
دکتر رقیه موسوی
خزانه دار
دکتر کیومرث فرحبخش
عضو هیئت رئیسه
دکتر عباس امان الهی
عضو هیئت رئیسه
دکتر زارع بهرام آبادی
عضو هیئت رئیسه
دکتر محمدمصطفوی
عضو هیئت رئیسه
انجمن مشاوره ایران
دکتر داوود نوده ئی
عضو علی البدل
دکتر عبدلله شفیع آبادی
عضو علی البدل
دکتر یاسر مدنی عضو انجمن مشاوره ایران
دکتر یاسر مدنی
بازرس
دکتر جواد خدادای
بازرس
دکتر حسین کشاوز افشار
بازرس
دکتر ژاله رفاهی
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی انجمن مشاوره ایران
سمیه فکریان
مدیریت سایت
مدیریت سایت و فناوری اطلاعات انجمن مشاوره ایران
زهرا دوستی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association