هیئت رئیسه جدید انجمن مشاوره ایران

 
رئیس انجمن
AWT IMAGE
دکتر معصومه اسمعیلی
نایب رئیسه انجمن
دکتر رقیه موسوی
خزانه دار
دکتر کیومرث فرحبخش
عضو هیئت رئیسه
دکتر ابراهیم نعیمی
عضو هیئت رئیسه
دکتر داوود نوده ئی
عضو علی البدل
دکتر جعفر ثمری صفا
عضو علی البدل
انجمن مشاوره ایران
دکتر یاسر مدنی
عضو هیئت رئیسه
دکتر معصومه زیبایی نژاد
عضو هیئت رئیسه
دکتر یاسر مدنی عضو انجمن مشاوره ایران
دکتر یاسر رضاپور میرصالح
بازرس
دکتر سمیه کاظمیان
بازرس
دکتر میترا مرادی
بازرس
دکتر افشیه شیخ الاسلامی
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی انجمن مشاوره ایران
سمیه فکریان
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association