قوانین و مقررات انجمن مشاوره

 | تاریخ ارسال: 1396/3/16 | 

قوانین و مقررات عضویت در انجمن  مشاوره طبق اساسنامه

ماده 6
انواع عضویت اشخاص و مؤسساتی که دارای شرایط زیر باشند می توانند با «تصویب هیأت مدیره» به یکی از انواع عضویت نامبرده در ذیل در آیند
 عضویت پیوسته: کلیه اشخاصی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشتۂ «مشاوره»، و سایر تخصصها و گرایشهای فعلی و آتی آن مانند مشاوره و راهنمایی، مشاورۂ تحصیلی (از ابتدایی تا دانشگاه)، مشاورۂ شغلی و استخدامی، مشاورۂ خانواده و ازدواج، مشاورۂ توانبخشی، مشاورۂ سالمندان، مشاورۂ معتادان، مشاورۂ بهداشت روانی، روان شناسی مشاوره و ... باشند؛ به علاوه دارندگان درجۂ کارشناسی ارشددر رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی و آموزش افراد استثنایی، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند. اعضای پیوسته دارای حق رأی بوده و اعضای اصلی انجمن محسوب می شوند
عضویت وابسته: کلیه فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشاوره، روان شناسی، علوم تربیتی، مددکاری اجتماعی، روان سنجی، مردم شناسی، پیراپشکی و پزشکی از جمله کاردرمانی، گفتاردرمانی، بهداشت حرفه ای، و پرستاری بالینی می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیندتبصره: در مورد افرادی که مدرک تحصیلی و تجربیات آنان طوری نیست که بتوان عضویت پیوسته یا وابسته آنان را مشخص کرد، تصمیم گیری با هیأت مدیره است
عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته های نامبرده در بند 1-6 و دانشجویان دورۂ کارشناسی رشته های مختلف مشاوره می توانند به عضویت دانشجویی انجمن در آیند. حداکثر مدت عضویت دانشجویی سه سال است. اعضای دانشجویی از امتیازات مورد تأیید انجمن استفاده خواهند کرد.
عضویت افتخاری: دانشمندان و صاحبنظرانی که در مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا کسانی که با کمکهای معنوی، مادی و یا پرورشی خود در پیشبرد هدفهای انجمن مؤثر باشند می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن درآیند. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف اند
 اعضای مؤسساتی (حقوقی): سازمانها و مراکزی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط به مشاوره و یا عرضه خدمات مشاوره ای فعالیت دارند، می توانند به عضویت مؤسساتی انجمن درآیند.
 عضویت انجمن با استعفای عضو یا عدم پرداخت حق عضویت خاتمه می یابد
ماده 7:
شرایط عضویت 
 داشتن مدرک تحصیلی لازم با توجه به نوع عضویت
دارا بودن اهلیت قانونی برای عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای
 هریک از اعضا سالانه مبلغ معینی به عنوان حق عضویت به انجمن می پردازند. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association