برنامه راهبردی انجمن مشاوره ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
بسمه تعالی
 
جهت اطلاع  اعضای محترم انجمن مشاوره ایران برنامه راهبردی ۵ ساله این انجمن مصوب در مجمع عمومی سالیانه این انجمن از سال ۱۳۹۵ تا کنون در سایت انجمن مشاوره ایران بارگزاری می شود
 
برنامه ۵ ساله انجمن مشاوره ایران مصوب در مجمع ۱۳۹۵
(به  مورخ ۹/۸/۱۳۹۵)
۱-.ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی و تربیت مشاور
۲-. اظهارنظر علمی و تخصصی درباره برنامه های تربیت مشاور
۳-. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، سمپوزیوم ها، و گردهمایی های سالانه به منظور بهبود، توسعه، و پیشبرد کیفیت عرضه خدمات مشاوره ای.
۴-. انتشار کتب و  نشریات تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی مشاوران و بهبود کیفیت خدمات مشاوره ای
۵-.انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصانی که به گونه ای با مشاوره سرو کار دارند .
۶-. همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی ،آموزشی و پزوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به اموزش و پزوهش در زمینه مشاوره و راهنمایی و تعیین معیارهای متخصص بودن مشاور اموزش دیده .
 
 
 
 
 
۷-. تأسیس و راه اندازی بخش ها یا گروه های تخصصی مربوط به انواع فعالیت های مشاوره ای و همچنین ایجاد شعب انجمن در استان های مختلف کشور و شهرستانها
۸-. ترغیب و تشویق مشاوران ذی صلاح و ممتاز با اعطای برگ تقدیر"انجمن مشاوره" به آنان
۹-. تدوین نظام نامه عملکرد اخلاقی مشاوران
 
 
پیوست برنامه ۵ ساله انجمن مشاوره ایران مصوب در مجمع ۱۳۹۷
مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷
۱۰- افزودن لزوم توجه به اعتلای رشته مشاوره و تلاش برای گسترش روزافزون این رشته
۱۱- ساماندهی مشاوران برای ارایه خدمات بهتر
 
 
انضمام برنامه ۵ ساله انجمن مشاوره ایران مجمع سالیانه مورخ ۱۲ ابان ۱۳۹۸
۱۲-اطلاع رسانی عمومی به  مشاورین و مردم در مورد اهمیت مشاوره و ضرورت متخصص و متعهد بودن مشاور
۱۳-رایزنی با سازمانهایی که نیازمند به نیروی مشاور هستند و معرفی معیارهای مشاورکارامد به انها
 
 
 
 
 
۱۴-فعالتر شدن  انجمن  در تمام  زمینه ها  از طریق جذب همکاری کمیته  و کار گروههای انجمن
۱۵ تهیه و تدوین  آیین نامه  مربوط به  هر کمیته توسط اعضای کمیته و اصلاح و تایید در هیات مدیره
۱۶-ارتباط هر چه بیشتر با مشاورین و اعضای انجمن و توجه به دغدغه های انها و تلاش در جهت رفع
 
انضمام برنامه ۵ ساله انجمن مشاوره ایران مجمع سالیانه انلاین  مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
۱۷- با توجه  به  شرایط کرونا توجه به اموزش بیشترخانواده ها از طریق فضای مجازی و توسعه ی فعالیتهای مرتبط به بخش عمومی در دستور کار قرارگرفت.
۱۸-استفاده بهینه از فرصت پیش امده فضای مجازی جهت اموزش دانشجویان رشته مشاوره و اعضای انجمن از مصوبات مجمع بود
۱۹- توسعه ی زیرساختهای برگزاری برنامه های مجازی انجمن در دستور کار قرار گرفت 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مشاوره ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Counseling Association