XML English Abstract Print


دانشگاه رازی
چکیده:   (52 مشاهده)

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای است. روش:  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.30 دانش آموز دارای اختلال نافرمانی مقابله ای به صورت در دسترس از میان مراجعه کنندگان فرهنگسرای های شهرداری کرمانشاه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15)  و کنترل(15) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی کرشام و الیوت و سیاهه اختلال بی اعتنائی مقابله ای ساکوما و همکاران  بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss22  و با استفاده از آمارتوصیفی و تحلیل کوواریانس  انجام شد. یافته ها: در پس آزمون میانگین مهارت اجتماعی، در گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت(000/0P<). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی دانش آموران دارای اختلال نافرمانی مقابله ای موثر است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/6/21 | پذیرش: 1399/5/7

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Counseling Research