دوره 18، شماره 71 - ( 7-1398 )                   جلد 18 شماره 71 صفحات 100-120 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zahed A, Rezaiisharif A, Shokri M. The Comparison of Academic Engagement, Emotional Creativity and Academic Self-efficacy in Gifted Male and Female Students. JCR. 2019; 18 (71) :100-120
URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-850-fa.html
زاهدبابلان عادل، رضایی شریف علی، شکری مهدی. مقایسه اشتیاق تحصیلی، خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره. 1398; 18 (71) :100-120

URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-850-fa.html


دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (989 مشاهده)
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اشتیاق تحصیلی، خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر بود.
روش: این پژوهش از نوع مطالعه پس رویدادی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان تیزهوش پایه اول، دوم و سوم دبیرستان شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-93 بود که از میان این افراد تعداد 60 نفر دانش‌آموز تیزهوش دختر و 60 نفر دانش‌آموز تیزهوش پسر به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی اسکاوفیلی و همکاران (2002)، سیاهه خلاقیت هیجانی آوریل (1999) و پرسشنامه  خودکارآمدی تحصیلی مک‌ایلروی و بانتینگ (2001) استفاده شد. داده‌ها با استفاده ازتحلیل واریانس چندمتغیری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج، برتری دانش‌آموزان تیزهوش دختر را در اشتیاق تحصیلی و مولفه‌های جذب و وقف‌کردن خود، و برتری دانش‌آموزان تیزهوش پسر را در خلاقیت هیجانی و مولفه‌های نوآوری، آمادگی و اثربخشی- اصالت، نشان داد. (05/0>p). در خودکارآمدی تحصیلی بین دوگروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: نظر به نتایج پژوهش، ضروری است دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت در استفاده از راهبردهای تربیتی و شیوه‌های تدریس، جنسیت و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان را در نظر داشته باشند.
متن کامل [PDF 765 kb]   (841 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/2/27 | پذیرش: 1398/11/20 | انتشار: 1398/11/20

فهرست منابع
1.  اسلامی، م. درتاچ، ف. سعدی پور، ا . دلاور، ع. (1395). مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر مبنای شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیر کبیر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هفتم، شماره 28.
2.  باباعلی، ف. (1384). مقایسه سبک‌های تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و هنر دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
3.  ترخان، م. (1372). بررسی رابطه بین موضع نظارت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی. استعدادهای درخشان، 2 (2)، 19-13 .
4.  حسینی خواه، ن؛ واحدیان، م. (1390). مقایسه سبک‌های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (2)، 109-90 .
5.  حسینی طباطبایی، ف؛ قدیمی مقدم، ملک محمد. (1386). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 21 (15)، 147-119.
6.  داوری، م؛ لواسانی، م؛ ازه‌ای، ج. (1391). رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی، 16 (3)، 281-266 .
7.  رفعت پناه، م؛ سیف، د. (1393). پیش‌بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‌های شخصیت دانش‌آموزان تیزهوش. روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی)، 10 (40)، 370-361 .
8.  رضایی، ل؛ مصطفایی، ع؛ خانجانی، ز. (1393). بررسی مقایسه‌ای تحول اخلاقی، نوع دوستی و خودکارآمدی اجتماعی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان‌های شهر ارومیه. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 7 (25)، 41-29.
9.  رهنما، ا؛ عبدالمالکی، ج. (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد. اندیشه‌های نوین تربیتی، 5 (2)، 78-55 .
10.  رجبی، غ؛ شهنی ییلاق، م؛ شکرکن، ح؛ حقیقی، ج. (1384). بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک‌های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش‌آموزان سال دوم شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 12 (3)، 136-101 .
11.  رضویان شاد، م. (1384). رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
12.  شهنی ییلاق، م. رجبی، غ. شکرکن، ح. حقیقی، ج. (1384)، بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف‌گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی اهواز، شماره 3 .
13.  شیخ الاسلامی، ر؛ احمدی، س. (1390). پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی براساس باورهای خودکارآمدی و جهت گیری هدف دانشجویان دانشگاه شیراز. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (31)، 24-15 .
14.  صبری، م؛ البرزی، م؛ بهرامی، م. (1392). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 9 (2)، 63-35.
15.  ظهره وند، ر. (1389). مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هریک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنها. مطالعات روان‌شناختی، 6 (3)، 73-46 .
16.  عبدالهی، م؛ فراهانی، م؛ ابراهیمی، ا. (1387). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک‌های مقابله با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت عمومی در دختران دانشجو. مجله روان‌شناسی، 12 (1)، 103-89 .
17.  غلامعلی لواسانی، م؛ اژه‌ای، ج؛ افشاری، م. (1388). رابطه خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 13، 305-289 .
18.  قدرتی، م. (1389). مقایسه خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش دختر مدارس استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و دولتی. علوم رفتاری، 2 (6)، 141-107 .
19.  کریم‌زاده، م؛ محسنی، ن. (1385). بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش‌های علوم ریاضی و علوم انسانی). مطالعات اجتماعی-روان‌شناختی زنان، 4 (2)، 45-29 .
20.  هاشمی، سهیلا. (1388). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دنشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه. اندیشه‌های نوین تربیتی، 5 (2)، 103-79 .
21.  Akin A. (2008). Self-efficacy, achievement goals and depression, anxiety, and stress: A structural equation modeling. N.a. Appl Sci J. 3 (5), 725-732.
22.  Averill J. R & Thomas-knowles C. (1991). Emotional In K. T. strongman (Eds). Int rev stud emot., vol 3, pp 269-299, London wiley . [DOI:10.1007/BF01319934]
23.  Averill J. R. (1999). Individual differences in emotional creativity: Structure and correlates. J personal. 67, 331-371. [DOI:10.1111/1467-6494.00058]
24.  Averill J. R. (2007). Together again Emotion and intelligence reconciled. In G. Mattews, M. zeidner, and R.D. Roberts (ed), Emotional intelligence: knows and unknowns. New York: Oxford University . [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195181890.003.0002]
25.  Bandura A, & Adams, N. E. (2002). Analysis of self-efficacy theory in behavior change, cognitive theory. J Theor Res., 23 (1), 287- 310. [DOI:10.1007/BF01663995]
26.  Bandura A. (1993). Percivd self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol. 28 (2), 117-118. [DOI:10.1207/s15326985ep2802_3]
27.  Bandura A., & Schuk, D. H. (2005). Cultiving competence, self-efficacy and intrinsic interest through proximal self-motivation. J Personal Phyciol. 41 (3), 586- 598. [DOI:10.1037/0022-3514.41.3.586]
28.  Brown S. P. (1996).A meta-analysis and review of organizational research on job involvement. Psychol Bull. 2 , 235-255. [DOI:10.1037/0033-2909.120.2.235]
29.  Camelo-Lavadores A. k, Sanchez-Escobedo P, Pinto-Sosa J, (2017). Academic Self-Efficacy of High Achieving Students in Mexico, Journal of Curriculum and Teaching, vol.6, No. 2 . [DOI:10.5430/jct.v6n2p84]
30.  Casuso-Holgado MJ, Cuesta-Vargas AI, Moreno-Morales N, Labajos-Manzanares MT, Baon-Lopez FJ. (2013). achievement in health sciences students. BMC Med Educ. 13 (33): 2-7. [DOI:10.1186/1472-6920-13-33]
31.  Dee TS. (2007). Teachers and the Gender Gaps in Student Achievement. J Hum Resour., 42 (3): 528-554. [DOI:10.3368/jhr.XLII.3.528]
32.  Dorman,J.P. (2001).Associations between Classroom Environment and Academic Efficacy. Learn environ res. 4, 243-257. [DOI:10.1023/A:1014490922622]
33.  Fredricks JA, Blumenfeld PC, Paris AH. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Rev Educ Res. (2004). 74(1): 59-109 . [DOI:10.3102/00346543074001059]
34.  Gaskill P. J. & Murphy, P.K. (2004). Effects of a memory strategy on second-graders performance and self-efficacy. Contemp Educ Psychol., 29, 27-49. [DOI:10.1016/S0361-476X(03)00008-0]
35.  Gatbezahl, J,. & Averil, J. R. (1996). Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures. Creativity research Journal, 9(4), 327-337 . [DOI:10.1207/s15326934crj0904_4]
36.  Gutbezahl, J. (1994). Emotional creativity: Exploration via creativity tasks, mood manipulation and self-report. Unpublished masters thesis, University of Massachusetts, Amherst.
37.  Hassen Mohammed K, Atagana H.I, & Edawoke. (2014). The Difference between Male and Female Students Self-Efficacy, Academic Engagment and Academic Achievment in Biology among Grade Ten Student in South Wollo Zone Schools in Ethiopia, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol 5, No 23. [DOI:10.5901/mjss.2014.v5n23p804]
38.  Houston DA, George-Jackson CE. (2012). Academic Engagement of Undergraduate Students Majoring in ST EM. Am Educ Res Assoc., 1-30 .
39.  Hu S, & Wolniak GC. (2012). College Student Engagement and Early Career Earnings: Differences by Gender, Race/Ethnicity, and Academic Preparation. The Rev High Educ. 36 (2): 211-233. [DOI:10.1353/rhe.2013.0002]
40.  Jenaabadi H, Marziyeh A, & Dadkan, A. M. (2015). Comparing Emotional Creativity and Social Adjustment of Gifted and Normal Student. Adv Appl Sociol., 5, 111-118. [DOI:10.4236/aasoci.2015.53010]
41.  Maslach C, Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). "Job Burnout." Annu Rev Psychol., 52, 397-422. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397]
42.  McElroy D & Bunting B. (2001). Personality behavior and academic achievement: principles for educators to inculcate and student to model. Contem educ psychol., 27, 362-337 . [DOI:10.1006/ceps.2001.1086]
43.  Momanyi J. M, Ogoma S. O, & Misigo B. L. (2010). Gender differences in self-efficacy and academic performance in science subjects among secondary school students in Lugari District. Kenya. Educational. J Behav Sci., 1, 62-77.
44.  Noorafshan L, & Jowkar, B. (2013). The Effect of Emotional Intelligence and Its Components On Creativity. Procedia- Soc Behav Sci., 84, 791-795. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.648]
45.  Pietarinen J, Soini T, & Pyhalto K. (2014). Student emotional and cognitive engagement as determinants of well-being and achievement in cognitive in school. International Journal of Educational Research. 67: 40-51 . [DOI:10.1016/j.ijer.2014.05.001]
46.  Richardson D. E. (2007). Self-efficacy and self-handicapping: Across-cultural comparison between adolescents in Bahama and the United States. MA Diss, Roosevelt Univ.
47.  Rodriguez JL, Boutakidis IP . (2013). The Association Between School Engagement and Achievement Across Three Generations of Mexican American Students. Association of Mexican-American Educators (AMAE). Journal: 7(1). 1-12 .
48.  Schafeli W. B, Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Baker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout. J n.a. Stud., (3), 71-92. [DOI:10.1023/A:1015630930326]
49.  Sirin SR, Rogers-sirin L. (2005). Components of School Engagement among African American Adolescents. Appl Dev Sci., 9 (1): 5-13. [DOI:10.1207/s1532480xads0901_2]
50.  Wang, M. T., & Degol, J. (2014). Staying engaged: knowledge and research needs in student engagement. Child Development perspectives, 8, 137-143.http://dx.doi.org/10.1111/cdep.12073. [DOI:10.1111/cdep.12073]
51.  Zacherman A, Foubert J. (2014).The Relationship between Engagement in Cocurricular Activities and Academic Performance: Exploring Gender Differences. J Stud Aff Res Pract., 51 (2): 157-169. [DOI:10.1515/jsarp-2014-0016]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Counseling Research