برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زناشویی در مطالعات ایرانی (1389-1401) (19505 مشاهده)
رشد هویت شغلی مشاوران تازه‌کار خانواده در بافت روابط اجتماعی و بین‌فردی: یک مطالعه کیفی (18456 مشاهده)
فراتحلیلی بر پژوهش‌های مربوط به اثربخشی برنامه‌های آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی (18362 مشاهده)
اثربخشی طرحواره درمانی بر دلزدگی و رضایت زناشویی در افراد خیانت‌کننده در ازدواج (18341 مشاهده)
تدوین الگوی مفهومی ازدواج موفق مبتنی بر سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) (18336 مشاهده)
تغییرات عو امل فردی، درون زوجی و برون زوجی مؤثر در ازدواج (1357 تا 1401) از نگاه متخصصین زوج درمانگر: مطالعه کیفی (18291 مشاهده)
بررسی تجربه انتخاب همسر در فرزندان طلاق: یک پژوهش کیفی (18206 مشاهده)
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (18005 مشاهده)
بررسی ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان و وضعیت افسردگی در دختران نوجوان (15674 مشاهده)
اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق (15138 مشاهده)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (14948 مشاهده)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (14770 مشاهده)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (14500 مشاهده)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (14453 مشاهده)
نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی ملاک‌های همسرگزینی دانشجویان دختر (14432 مشاهده)
بررسی رابطه‏ی بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان (14259 مشاهده)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (14201 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت همسر (14141 مشاهده)
اثر بخشی آموزش پذیرش _ تعهد بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زناشویی زوجین در معرض طلاق (14032 مشاهده)
اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار (13903 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (13886 مشاهده)
تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی (13867 مشاهده)
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن (13845 مشاهده)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (13812 مشاهده)
بررسی کیفی چالشها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در گذر به والدینی (13759 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مهارت‏های زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین جوان شهر بوشهر (32588 دریافت)
تأثیر بخشش درمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه‌کننده به بهزیستی شهر اراک (32075 دریافت)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (32050 دریافت)
بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود-کارآمدی زوج‌های دانشجو (31033 دریافت)
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت مایرز-بریگز و میزان بهره وری در بین کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (28081 دریافت)
بررسی تأثیرمشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT )، برکیفیت زندگی همسران معتادین مراکزدرمان و ترک اعتیادشهرستان اصفهان (28080 دریافت)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (27639 دریافت)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (27585 دریافت)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (27335 دریافت)
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (27303 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تمایز یافتگی- خود در زوج‌های شهرستان مسجدسلیمان (یک مطالعه تک موردی) (27274 دریافت)
تأثیر آموزش همـدلی از طریق قصـه‌‌گویی بـرکاهش نشانـه‌های اختــلال‌ نافرمــانی‌ مقـابلــه‌ای‌ کودکان (27178 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (27120 دریافت)
فراتحلیل پژوهش‏های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان (27116 دریافت)
مقایسه تحریف‌های شناختی در افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی با تحمل پریشانی بالا و پایین (26946 دریافت)
بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی (26850 دریافت)
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی (26817 دریافت)
رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه در(پرسنل شیفت در گردش و ثابت) بیمارستان های شیراز (26636 دریافت)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (26631 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (26565 دریافت)
مقایسه‌ی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد، عزت نفس و اضطراب زنان مطلقه (26528 دریافت)
بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد‌-‌فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها (26514 دریافت)
مقایسه تأثیر مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل با مشاوره شناختی - رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان (26495 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به شیوه شناختی- رفتاری و ساختاری بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در زوج های متقاضی طلاق (26474 دریافت)
اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار (26407 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 22228 بازدید)
آخرین امتیازات فصلنامه ( 14748 بازدید)
درباره نشریه ( 14744 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 13560 بازدید)
تماس با ما ( 12392 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 11741 بازدید)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 10482 بازدید)
پایگاه خبری ( 9449 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 9122 بازدید)
فرمت مجله ( 5754 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 4950 بازدید)
راهنمای ارسال مقالات ( 4656 بازدید)
درباره ما ( 3622 بازدید)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 2219 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 2082 بازدید)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 1838 بازدید)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 1472 بازدید)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 1342 بازدید)
لینک نشریات مرتبط ( 1231 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1125 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 1119 بازدید)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 838 بازدید)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 513 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پایگاه خبری ( 1042 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1003 چاپ)
تماس با ما ( 976 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 944 چاپ)
درباره نشریه ( 934 چاپ)
آخرین امتیازات فصلنامه ( 909 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 902 چاپ)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 466 چاپ)
درباره ما ( 310 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 288 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 287 چاپ)
راهنمای ارسال مقالات ( 278 چاپ)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 277 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 265 چاپ)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 261 چاپ)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 223 چاپ)
لینک نشریات مرتبط ( 206 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 191 چاپ)
فرمت مجله ( 171 چاپ)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 153 چاپ)
اصول اخلاقی ( 141 چاپ)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 128 چاپ)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 88 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research