برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (15018 مشاهده)
بررسی ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان و وضعیت افسردگی در دختران نوجوان (13715 مشاهده)
اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق (13202 مشاهده)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (13071 مشاهده)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (12794 مشاهده)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (12713 مشاهده)
نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی ملاک‌های همسرگزینی دانشجویان دختر (12651 مشاهده)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (12631 مشاهده)
بررسی رابطه‏ی بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان (12591 مشاهده)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (12449 مشاهده)
اثر بخشی آموزش پذیرش _ تعهد بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زناشویی زوجین در معرض طلاق (12190 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (12151 مشاهده)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (12118 مشاهده)
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن (12066 مشاهده)
اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار (12047 مشاهده)
تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی (12004 مشاهده)
بررسی کیفی چالشها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در گذر به والدینی (11993 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت همسر (11816 مشاهده)
فراتحلیل پژوهش‏های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان (11760 مشاهده)
رابطه‌ی بین سبک دلبستگی ایمن، خود- تمایزیافتگی (موقعیت من) و رضایت زناشویی با میانجی‌گری خوش‌بینی زوج‌ها (11725 مشاهده)
رابطه سبک‌های دلبستگی و حرمت خود با ریخت شخصیتی D در دانشجویان (11565 مشاهده)
نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فرا شناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران (11562 مشاهده)
ساخت و اعتبار‌یابی مقیاس اخلاق حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان (11558 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مشکلات بین نوجوان و والدین (11539 مشاهده)
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی (11525 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت مایرز-بریگز و میزان بهره وری در بین کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (21985 دریافت)
مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مهارت‏های زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین جوان شهر بوشهر (20836 دریافت)
تأثیر بخشش درمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه‌کننده به بهزیستی شهر اراک (20356 دریافت)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (20195 دریافت)
بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود-کارآمدی زوج‌های دانشجو (19269 دریافت)
پیش بینی افت تحصیلی بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس ارزش شخصی (18657 دریافت)
بررسی تأثیرمشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT )، برکیفیت زندگی همسران معتادین مراکزدرمان و ترک اعتیادشهرستان اصفهان (18586 دریافت)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (18153 دریافت)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (18127 دریافت)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (17887 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تمایز یافتگی- خود در زوج‌های شهرستان مسجدسلیمان (یک مطالعه تک موردی) (17843 دریافت)
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (17837 دریافت)
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خود کار آمدی و افزایش شادکامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 شهر اصفهان (17716 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (17704 دریافت)
فراتحلیل پژوهش‏های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان (17641 دریافت)
تأثیر آموزش همـدلی از طریق قصـه‌‌گویی بـرکاهش نشانـه‌های اختــلال‌ نافرمــانی‌ مقـابلــه‌ای‌ کودکان (17636 دریافت)
نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی ملاک‌های همسرگزینی دانشجویان دختر (17579 دریافت)
مقایسه تحریف‌های شناختی در افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی با تحمل پریشانی بالا و پایین (17524 دریافت)
واکاوی سیر تحول و چالش‌های مشاوره در آموزش و پرورش (17392 دریافت)
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی (17384 دریافت)
بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی (17297 دریافت)
اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده (ISDTP) بر اصلاح باورهای غیرمنطقی و کاهش اجتناب‌شناختی زوجین مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (17253 دریافت)
رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه در(پرسنل شیفت در گردش و ثابت) بیمارستان های شیراز (17207 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (17136 دریافت)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (17133 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 22228 بازدید)
درباره نشریه ( 13474 بازدید)
بزودی ( 13472 بازدید)
تماس با ما ( 11307 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10798 بازدید)
پایگاه خبری ( 8795 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 8383 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 7648 بازدید)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 6240 بازدید)
درباره ما ( 3622 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 3425 بازدید)
راهنمای ارسال مقالات ( 3197 بازدید)
فرمت مجله ( 3033 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 1667 بازدید)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 1456 بازدید)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 1005 بازدید)
اصول اخلاقی ( 870 بازدید)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 838 بازدید)
لینک نشریات مرتبط ( 742 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 709 بازدید)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 667 بازدید)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 558 بازدید)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 160 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 944 چاپ)
پایگاه خبری ( 937 چاپ)
تماس با ما ( 886 چاپ)
درباره نشریه ( 851 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 851 چاپ)
بزودی ( 821 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 812 چاپ)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 466 چاپ)
درباره ما ( 310 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 213 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 199 چاپ)
راهنمای ارسال مقالات ( 192 چاپ)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 190 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 175 چاپ)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 142 چاپ)
لینک نشریات مرتبط ( 122 چاپ)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 102 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 97 چاپ)
اصول اخلاقی ( 89 چاپ)
فرمت مجله ( 69 چاپ)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 47 چاپ)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 44 چاپ)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 25 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research