برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زناشویی در مطالعات ایرانی (1389-1401) (18866 مشاهده)
رشد هویت شغلی مشاوران تازه‌کار خانواده در بافت روابط اجتماعی و بین‌فردی: یک مطالعه کیفی (18123 مشاهده)
تدوین الگوی مفهومی ازدواج موفق مبتنی بر سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) (17999 مشاهده)
فراتحلیلی بر پژوهش‌های مربوط به اثربخشی برنامه‌های آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشویی (17985 مشاهده)
اثربخشی طرحواره درمانی بر دلزدگی و رضایت زناشویی در افراد خیانت‌کننده در ازدواج (17922 مشاهده)
بررسی تجربه انتخاب همسر در فرزندان طلاق: یک پژوهش کیفی (17897 مشاهده)
تغییرات عو امل فردی، درون زوجی و برون زوجی مؤثر در ازدواج (1357 تا 1401) از نگاه متخصصین زوج درمانگر: مطالعه کیفی (17846 مشاهده)
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (17087 مشاهده)
بررسی ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان و وضعیت افسردگی در دختران نوجوان (15073 مشاهده)
اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق (14551 مشاهده)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (14364 مشاهده)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (14085 مشاهده)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (13929 مشاهده)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (13906 مشاهده)
نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی ملاک‌های همسرگزینی دانشجویان دختر (13893 مشاهده)
بررسی رابطه‏ی بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان (13769 مشاهده)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (13644 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت همسر (13451 مشاهده)
اثر بخشی آموزش پذیرش _ تعهد بر بهزیستی روانشناختی، هیجانی و رضایت زناشویی زوجین در معرض طلاق (13450 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (13357 مشاهده)
اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار (13348 مشاهده)
تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی (13313 مشاهده)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (13281 مشاهده)
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سندرم خستگی مزمن (13263 مشاهده)
بررسی کیفی چالشها، تغییرات و رضایت زناشویی زنان در گذر به والدینی (13213 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مهارت‏های زندگی و ایماگوتراپی در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین جوان شهر بوشهر (29044 دریافت)
تأثیر بخشش درمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه‌کننده به بهزیستی شهر اراک (28536 دریافت)
بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری _ شناختی جنسی زوجین بر بهبود اختلال میل جنسی کم کار زنان در شهر اصفهان (28463 دریافت)
بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام‌های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود-کارآمدی زوج‌های دانشجو (27493 دریافت)
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت مایرز-بریگز و میزان بهره وری در بین کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (26189 دریافت)
بررسی تأثیرمشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT )، برکیفیت زندگی همسران معتادین مراکزدرمان و ترک اعتیادشهرستان اصفهان (25236 دریافت)
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (24744 دریافت)
بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش‌بینی بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متاهل (24741 دریافت)
نقش امید، احساس تنهایی و مؤلفه‏های آن در پیش‌بینی رضایت از زندگی‌ سالمندان (24509 دریافت)
بررسی رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی و زیر مقیاس های آن در دانشجویان پسر (24448 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تمایز یافتگی- خود در زوج‌های شهرستان مسجدسلیمان (یک مطالعه تک موردی) (24446 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد (24288 دریافت)
تأثیر آموزش همـدلی از طریق قصـه‌‌گویی بـرکاهش نشانـه‌های اختــلال‌ نافرمــانی‌ مقـابلــه‌ای‌ کودکان (24268 دریافت)
فراتحلیل پژوهش‏های انجام شده پیرامون نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان (24252 دریافت)
مقایسه تحریف‌های شناختی در افراد دارای معلولیت جسمی _ حرکتی با تحمل پریشانی بالا و پایین (24128 دریافت)
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی (23975 دریافت)
بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی (23949 دریافت)
رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه در(پرسنل شیفت در گردش و ثابت) بیمارستان های شیراز (23805 دریافت)
رابطه بین سبک‏های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث‌سازی (23772 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان‌شناختی دختران پرخاشگر (23698 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به شیوه شناختی- رفتاری و ساختاری بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در زوج های متقاضی طلاق (23685 دریافت)
بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد‌-‌فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها (23672 دریافت)
مقایسه تأثیر مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل با مشاوره شناختی - رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان (23669 دریافت)
پیش بینی افت تحصیلی بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس ارزش شخصی (23657 دریافت)
مقایسه‌ی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد، عزت نفس و اضطراب زنان مطلقه (23627 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 22228 بازدید)
آخرین امتیازات فصلنامه ( 14325 بازدید)
درباره نشریه ( 14320 بازدید)
تماس با ما ( 12026 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 11374 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 11371 بازدید)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 9317 بازدید)
پایگاه خبری ( 9112 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 8861 بازدید)
فرمت مجله ( 4912 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 4526 بازدید)
راهنمای ارسال مقالات ( 4201 بازدید)
درباره ما ( 3622 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 1890 بازدید)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 1844 بازدید)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 1399 بازدید)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 1091 بازدید)
اصول اخلاقی ( 1050 بازدید)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 1003 بازدید)
لینک نشریات مرتبط ( 944 بازدید)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 928 بازدید)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 838 بازدید)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 352 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پایگاه خبری ( 1011 چاپ)
تماس با ما ( 950 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 949 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 944 چاپ)
درباره نشریه ( 911 چاپ)
آخرین امتیازات فصلنامه ( 883 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 875 چاپ)
نشریه علمی پژوهش های مشاوره ( 466 چاپ)
درباره ما ( 310 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۸ ( 273 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 260 چاپ)
دانلود فرم تعارض منافع و تعهدنامه اصالت ( 254 چاپ)
راهنمای ارسال مقالات ( 253 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 241 چاپ)
گواهی رتبه فصلنامه در سال ۹۸ ( 225 چاپ)
کسب رتبه «الف» توسط فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره ( 185 چاپ)
لینک نشریات مرتبط ( 181 چاپ)
داوران سال ۱۳۹۹ ( 167 چاپ)
فرمت مجله ( 145 چاپ)
اصول اخلاقی ( 127 چاپ)
افزایش ضریب تأثیر مجله مطابق با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 127 چاپ)
داوران سال ۱۴۰۰ ( 100 چاپ)
عناوین نشریاتی که باهمکاری انجمن مشاوره ایران منتشر میشود ( 76 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research