دوره 19، شماره 75 - ( 9-1399 )                   جلد 19 شماره 75 صفحات 88-114 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ansar-al-Hossaini H, Abedi M R, Nilforooshan P. The Effect of Career Adaptability Counseling on Students’ Academic Engagement and Performance. JCR. 2020; 19 (75) :88-114
URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-1249-fa.html
انصارالحسینی هادی، عابدی محمدرضا، نیلفروشان پریسا. بررسی تأثیر مشاوره‌ی انطباق‌پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره. 1399; 19 (75) :88-114

URL: http://irancounseling.ir/journal/article-1-1249-fa.html


گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده:   (1066 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره‌ی انطباق‌پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی انجام شد. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر متوسطه‌ی دوره‌ی اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. به منظور انتخاب آزمودنی‌ها 50 دانش‌آموز به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. برای هر دو گروه، پیش‌آزمون اجرا شد. گروه آزمایش مدت 7 جلسه‌ی 75 دقیقه‌ای مشاوره‌ی گروهی انطباق‌پذیری شغلی اقتباس شده از روش مشاوره‌ی شغلی ساویکاس (هارتونگ و ویس، 2016) را دریافت کردند. در پایان دوره‌ی مشاوره، پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا شد. سپس یک ماه بعد، آزمون پیگیری از هر دو گروه آزمایش گرفته شد. برای سنجش اشتیاق تحصیلی، از پرسشنامه‌ی اشتیاق تحصیلی آرشامبالت و همکاران (2009) استفاده شد. همچنین میانگین نمرات پایانی ترم اول و مستمر ترم دوم به‌عنوان پس‌آزمون و نمرات پایانی ترم دوم، به منظور پیگیری عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که روش مشاوره‌ی انطباق‌پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی تأثیر داشته است و همچنین آزمون مقایسه‌های زوجی در سه مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری نشان داد که میانگین‌ها در پس‌آزمون افزایش یافته (۰۱/۰>p) و تا پیگیری ثبات داشته است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که مشاوره‌ی انطباق‌پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی تأثیر‌گذار است.
متن کامل [PDF 1320 kb]   (726 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1398/10/12 | پذیرش: 1399/10/1 | انتشار: 1399/10/2

فهرست منابع
1. احمدیان، ر.؛ فتحی‌آذر، ا. و میرنسب، م. (1396). اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال ریاضی. تعلیم و تربیت استثنایی. دوره 147، شماره 4، 9-18.
2. امینی، ب. (1391). اثربخشی آموزش خودکارآمدی بندورا بر انگیزش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره‌ی مدرسه. دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
3. انصارالحسینی، سیدهادی. (1391). مقایسه‌ی تأثیر آموزش یادگیری خودتنظیمی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان سال تحصیلی 91-90. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی. دانشکده‌ی علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر.
4. تاجیک، ا و رسولی، آ. (۱۳۹۶). رابطه‌ی علّی انطباق‌پذیری شغلی، سرمایه‌ی روان‌شناختی و هوش معنوی با میانجی‌گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 9، شماره33، 33-48.
5. رحمانی‌کرچگانی، م. و صادقی، ا. (۱۳۹۶). بررسی رابطه‌ی ابعاد انطباق‌پذیری شغلی (دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتماد) با راهبردهای خود‌تنظیمی یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی. شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرقان. دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
6. رضاپور میرصالح، ی.؛ احمدی اردکانی، ز. و شیری، م. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز. طب جانباز، دوره 10 شماره 1، ۳9-۳3.
7. رضایی، ا.؛ شفیع‌آبادی، ع. و فلسفی‌نژاد، م. (1394). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش الگوی چند‌محوری شفیع‌آبادی با سازه‌گرایی ساویکاس بر خودکارآمدی درتصمیم‌گیری شغلی بیکار‌شدگان جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، دوره 14 شماره54، 51-24.
8. زین‌آبادی، ح. و رضایی، م. (1391). سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 8 شماره2، 90-65.
9. سمیعی، ف.؛ عابدی، م.؛ باغبان، ا. و حسینیان، س. (1390).نظریه‌های مشاوره‌ی شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: جهاد دانشگاهی.
10. شاه‌حسینی، ز.؛ شاکری، ن. و شاه‌حسینی، ف.. (۱۳۹۷). رابطه‌ی بین انطباق‌پذیری شغلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس با‌انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، پنجمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، تهران، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران.
11. شفیع‌آبادی، ع. (1396). راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. چاپ بیست و ششم، تهران: رشد.
12. صالحی، .؛ عابدی، م.؛ باغبان، ا.؛ نیلفروشان، پ. و عابدی، ا. (1393). تدوین مدل نظری مشاوره‌ی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 4 شماره 2، 14-25.
13. عابدی، ا.؛ معماریان، آ.؛ شوشتری، م. و گلشنی منزه، ف. (1393). بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامه روان شناسی تربیتی، دوره 10 شماره 32، 79-93.
14. عباسی، م.؛ اعیادی، ن.؛ شفیعی، ه. و پیرانی، ذ. (1394). نقش بهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 8 شماره 6، ۴۹-۵۴.
15. عباسی، م.؛ پیرانی، ذ. و صالحی، ا. (1396). بررسی رابطه‌ی کمال‌گرایی مثبت و منفی با بهزیستی هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 10 شماره6، ۴۴۷-۴۵۴.
16. قدم‌پور، ع.؛ یوسف‌وند، م.؛ علوی، ز. و خسروی، س. (1397). اثربخشی معنادرمانی بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵. رویش روان شناسی، دوره 7 شماره 9، ۱۲۳-۱۳۸.
17. محمدی، ا.؛ نیلفروشان، پ. و سلیمی، س. (۱۳۹۵). تأثیر مشاوره‌ی شغلی با رویکرد حکایتی بر انطباق‌پذیری شغلی دانشجویان نابینا. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دوره 17 شماره 63، ۸۰-۸۹.
18. مولوی، ح. (1386) راهنمای عملی SPSS در علوم رفتاری. تهران: پویش اندیشه
19. نعیمی، ا. و مظاهری، ز. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مشاوره‌ی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انطباق‌پذیری شغلی دانشجویان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، دوره 7 شماره 27، ۱۵۹-۱۷۸.
20. یزدانی، ف. (1391). اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری. فصلنامه افق پرستاری، 1 (1)، 47-57.
21. یوسفی، ز. (1390). بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکارآمدی و انطباق‌پذیری شغلی در بین دانشجویان سراسری شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ی دکتری مشاوره‌ی شغلی. دانشکده علوم تربیتی و مشاوره. دانشگاه اصفهان.
22. Akkermans, J., Paradniké, K., Van der Heijden, B. I. J. M., & De Vos, A. (2018). The best of both worlds: The role of career adaptability and career competencies in students' well-being and performance. Frontiers in Psychology, 9 (September) , 1-13.. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.01678]
23. Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J., & Pagani, L. S. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence, 32 (3) ,651-670. [DOI:10.1016/j.adolescence.2008.06.007]
24. Avram, A. Burtăverde, V. & Zanfirescu, A. (2019). The incremental validity of career adaptability in predicting academic performance. Social Psychology of Education, 22, (4) , 867-882 [DOI:10.1007/s11218-019-09505-6]
25. Baker, J. A., Clark, T. P., Maier, K. S., & Viger, W. (2008). The differential influence of instructional context on the academic engagement of students with behavior problems. Teaching and Teacher Education, 24 (7) , 1876-1883. [DOI:10.1016/j.tate.2008.02.019]
26. Brown, S. D., & Lent, R. W. (Eds.). (2005). Career development and counseling: Putting theory and research to work. John Wiley & Sons, Inc.
27. Brown, S.D. & Lent, R.W. (Eds.). (2008). Handbook of counseling psychology (4th ed.). New York: Wiley.
28. Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). Handbook of research on student engagement. New York: Springer Science [DOI:10.1007/978-1-4614-2018-7]
29. Dupeyrat, C., & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck,s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology,30 (1) , 43-59. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2004.01.007]
30. Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74 (1) , 59- 109. [DOI:10.3102/00346543074001059]
31. Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95 (1) , 148−162. [DOI:10.1037/0022-0663.95.1.148]
32. Hartung, P. J., & Vess, L. (2016). Critical moments in career construction counseling. Journal of Vocational Behavior, 97, 31-39 [DOI:10.1016/j.jvb.2016.07.014]
33. Hershi , A. (2010). Swiss adolescents career aspiration: influence of context , age and career adaptability.Journal of career development, 35 (3) , 228-245. [DOI:10.1177/0894845309345844]
34. Howalter, M.H., Goldhaber, D. (2010). The Relation between Children's Health and Academic Achievement. Child Youth Serv Rev, 32 (2) , 231-238. [DOI:10.1016/j.childyouth.2009.08.019]
35. Howell, D. C. (1992). The Duxbury series in statistics and decision sciences.Statistical methods for psychology (3rd ed.). PWS-Kent Publishing Co.
36. Ispir, Ö., Elibol, E., & Sönmez, B. (2019). The relationship of personality traits and entrepreneurship tendencies with career adaptability of nursing students. Nurse education today, 79, 41-47. [DOI:10.1016/j.nedt.2019.05.017]
37. Jones, E. F., & Nelson-Le Gall, S. (2009). Black children's judgments of in-group and out-group students' academic achievement, motivation, and behavior. Negro Educational Review, 60 (1-4) , 53.
38. Kanten, S. (2017). The Effects of Mentoring Functions on Career Adaptabilities and Career Self-Efficacy: the Role of Career Optimism. European Journal of Multidisciplinary Studies, 2 (7) , 259-272. [DOI:10.26417/ejms.v6i2.p259-272]
39. Kanten, S., Kanten, P., & Baran, M. (2017). The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities. In Proceedings of 2 nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences (p. 326).
40. Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting collage student's academic motivation and achievment, Learning and Individual Differences. 19 (1) , 47-52. [DOI:10.1016/j.lindif.2008.07.001]
41. Lavin, D. E. (1965). The prediction of academic performance. Russel Sage Found.
42. Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, 60 (4) , 557-568. [DOI:10.1037/a0033446]
43. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation as an enabler for academic success. The School Psychology Review, 31, 313-327 [DOI:10.1080/02796015.2002.12086158]
44. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). Motivation as an enabler for academic success. The School Psychology Review, 31 (3) , 313-327 [DOI:10.1080/02796015.2002.12086158]
45. Martin A. J. (2013) Academic buoyancy and academic resilience: Exploring 'everyday' and 'classic' resilience in the face of academic adversity. School Psychology International , 34 (5) , 488-500. [DOI:10.1177/0143034312472759]
46. Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effect of a multidimensional intervention. Contemporary Educational Psychology,32 (3) , 239-269. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2006.11.003]
47. Martin, A. J., & Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs) , engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24, 265-270. [DOI:10.1016/j.lindif.2010.01.001]
48. Merino-Tejedor, E., Hontangas, P. M., & Boada-Grau, J. (2016). Career adaptability and its relation to self-regulation, career construction, and academic engagement among Spanish university students. Journal of Vocational Behavior, 93, 92-102. [DOI:10.1016/j.jvb.2016.01.005]
49. Paradnikė, K & Bandzevičienė, R. (2016) Career Construction in Academic Setting: Links between Career Adaptability and Study Engagement. International Journal of Psychology: Biopsychosocial.18. 71-88. [DOI:10.7220/2345-024X.18.4]
50. Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation on learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 (3) , 544−555. [DOI:10.1037/0022-0663.92.3.544]
51. Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95 (4) , 667-686. [DOI:10.1037/0022-0663.95.4.667]
52. Ramos, K., & Lopez, F. G. (2018). Attachment security and career adaptability as predictors of subjective well-being among career transitioners. Journal of Vocational Behavior, 104, 72-85. [DOI:10.1016/j.jvb.2017.10.004]
53. Richardson, J. ; Long,G. ; Woodley,A. , (2003). Academic engagement and perceptions of quality in distance education. Open Learning, 18 (3) , 223-243. [DOI:10.1080/0268051032000131008]
54. Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 102, 112-138. [DOI:10.1016/j.jvb.2017.05.008]
55. Rusu, A., Măirean, C., Hojbotă, A. M., Gherasim, L. R., & Gavriloaiei, S. I. (2015). Relationships of career adaptabilities with explicit and implicit self-concepts. Journal of Vocational Behavior, 89, 92-101. [DOI:10.1016/j.jvb.2015.05.003]
56. Salanova, M., Schaufeli, W. B., Lorens, S., Pier, J. M., & Grau, R. (2001). Desde el "burnout" al "engamement": Una nueva perspectiva [From "burnout" to "engagement": A new perspective]. Revista de Psicologa delTrabajo y de las Organizaciones, 16, 117-134.
57. Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.) , Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work (pp. 42-70). Hoboken, NJ: John Wiley.
58. Savickas, M. L. (2012). Career adapt - abilities scale: construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 81.1-13. [DOI:10.1016/j.jvb.2012.01.011]
59. Savickas, M. L. (2013). Career construction theory andpractice. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.). Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 147-183). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
60. Savickas, M. L., Porfeli, E. J. (2012). career adapt-ability scale: construction, reliability and measurement equivalence across 13 countries. Journal of vocational behavior. 80, 661-673 [DOI:10.1016/j.jvb.2012.01.011]
61. Super, D. E. (1957). The psychology of careers. New York: Harper.
62. Walker, KW. (2014). "Pearce M. Student engagement in one shot library instruction". The Journal of Academic Librarianship, 40 (3-4): 281-90. [DOI:10.1016/j.acalib.2014.04.004]
63. Wang, M. T. & Holcombe, R. (2010). Adolescents' perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47 (3) , 633-662. [DOI:10.3102/0002831209361209]
64. Wolters,C. A., & Rosental, H. (2000). The relation between student motivational bliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33 (7-8) , 801-820. [DOI:10.1016/S0883-0355(00)00051-3]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره می باشد.

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Counseling Research